Badania

TEMAT

Wpływ dwunastotygodniowego treningu zdrowotnego na wskaźniki morfologiczne oraz poziom wybranych adipokin tkanki tłuszczowej u mężczyzn z otyłością brzuszną.

Rekrutacja trwa! Planowany termin: styczeń 2021

Pierwsze spotkanie organizacyjne 2o stycznia 2021 klub fitness Power Zone ul. Piltza 41 godzina 10.

Rozpoczęcie treningów – 24 stycznia 2021.

Pierwszy pomiar ( z czterech) 22 stycznia godzina 7 rano (każdy uczestnik co 3 minuty pobranie krwi i pomiary w klubie fitness, każdy uczestnik co 20-30 min skład ciała w Centrum Badań Klinicznych).

Najpierw dokonane zostanie pobranie krwi (klub fitness Power Zone ul. Jana Piltza 41), następnie pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała metodą DEXA (Centrum Badań Klinicznych JCI Life Science Park, budynek C ul. Bobrzyńskiego 14).

Kolejne pomiary zostaną wyznaczone w najbliższym czasie.

Treningi siłowe będą odbywały się prawdo podobnie w o godzinie 7 rano, 17, 18, 19 po południu.

Pierwsze treningi będą prowadził ja (Karol Makiel), pozostałe zespół trenerów-fizjoterapeutek: Karolina, Eliza, Ola.

W prostych słowach:

 

Badanie skierowane jest głównie dla osób otyłych (BMI>30), których obwód talii wynosi powyżej 94 cm. Takie osoby zazwyczaj mają zaburzenia między innymi w produkcji hormonów odpowiedzialnych za metabolizm energetyczny organizmu, regulacje poziomu cukru we krwi, odczuwanie sytości po zjedzeniu posiłku itd. Mężczyźni mają większą skłonność od kobiet do odkładania się tkanki tłuszczowej ‘w brzuchu’, która zwiększa produkcję negatywnych dla zdrowia substancji czyli metabolitów. Aktywność fizyczna u osób z nadmiarem tkanki tłuszczowej poprawia skład ciała i stan zdrowia. Wiele nowych badań naukowych donosi ,że trening zdrowotny (połączenie np. treningu na siłowni i biegania) daje lepsze rezultaty niż trening aerobowy (np. bieganie). Analizując poziom odpowiednich substancji biochemicznych we krwi można określić jaki trening będzie najlepszy dla osób chcących schudnąć. To właśnie chcę dzięki Twojej pomocy i zaangażowaniu chcę zbadać. Pamiętaj ,że decydując się na uczestnictwo w badaniu będziesz wykonywał 3 treningi po 60 minut w tygodniu, przez okres 12 tygodni. W tym czasie wykonam 3 pomiary  składu ciała (prześwietlenie całego ciała (nieinwazyjna metoda DEXA) w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pomiar metrem i fałdomierzem w gabinecie na ulicy Piltza 41, badanie krwi 3 pobrania (w tych samych dniach co pomiary składu ciała). Czwarty pomiar i pobranie dokonam miesiąc po zakończeniu badania. Będzie do wypełnienia kilka ankiet i analiza diety. Decydując się na udział w badaniu nie poniesiesz ,żadnych kosztów, jednak koszty jakie ponoszę ja oraz uczelnia są duże (ok 10 tysięcy złotych na jedną osobę) dla tego oczekuję tylko zdeterminowanych i konsekwentnych żołnierzy 🙂 sam będę z Wami w grupie jako uczestnik badań. 

Czy kwalifikujesz się do badań? O tym decyduje kilka czynników. Aby przejść pierwszy etap weryfikacji uczestników musisz spełniać 3 pierwsze kryteria:

 1. Twój obwód talii wynosi powyżej 94 cm (pomiar ok 5 cm powyżej pępka),
 2. Aktualnie nie jesteś aktywny fizycznie (nie ćwiczysz na siłowni, nie biegasz, nie wykonujesz treningów gier zespołowych itd.),
 3. Twój stan zdrowia pozwala na bieganie, jazdę na rowerze itd. nie nie masz kontuzji kolan, pleców itd.

CEL BADAŃ

Celem projektu jest ocena wpływu dwóch typów dwunastotygodniowego treningu zdrowotnego
(3 razy w tygodniu, trening wydolnościowy vs trening wydolnościowo-siłowy) na poziomu wybranych adipokin oraz wskaźników zespołu metabolicznego u mężczyzn z otyłością brzuszną, w odniesieniu do mężczyzn z otyłością brzuszną nie poddawanych treningowi (grupa kontrolna).

METODYKA BADAŃ

Do udziału w badaniach zostanie zakwalifikowanych 60 mężczyzn (30 osób w pierwszym rzucie – 2020 rok, 30 osób w drugim rzucie 2021 rok) w wieku 25-55 lat, u których stwierdzono jedno z kryterium zespołu metabolicznego – obwód pasa ≥94 cm (Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna, IDF, International Diabetes Federation, 2009). Badaniem przez okres dwunastu tygodni zostaną objęte osoby dorosłe, podzielone na 3 grupy:

 1. Grupa eksperymentalna mężczyzn z otyłością brzuszną, poddana treningowi zdrowotnemu o charakterze aerobowym.

 2. Grupa eksperymentalna mężczyzn z otyłością brzuszną, poddana treningowi zdrowotnemu o charakterze aerobowo-siłowym.

 3. Grupa kontrolna mężczyzn z otyłością brzuszną niepodejmująca aktywności fizycznej

Mężczyźni poddani treningowi zdrowotnemu będą kwalifikowani przez lekarza chorób metabolicznych.

Kryteria włączenia do badań stanowią: płeć męska, wiek 25-55 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu zdrowotnym wydolnościowo-siłowego, pisemna zgoda na dobrowolne uczestnictwo w projekcie badawczym.

Kryterium wyłączenia stanowią:


 • brak zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na udział w treningu zdrowotnym wydolnościowo-siłowym,
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • niekontrolowana cukrzyca,
 • zaburzenia psychiczne,
 • problemy zdrowotne (ortopedyczne, neurologiczne) uniemożliwiające poruszanie się,
 • uczestnictwo w innej formie aktywności fizycznej w trakcie trwania projektu,
 • brak pisemnej zgody na udział w badaniu.

Treningi zdrowotne będą odbywały się w siedzibie klubu fitness Power Zone ul. Jana Piltza 41 w Krakowie pod bezpośrednim nadzorem trenera personalnego. Przed przystąpieniem do badań określony zostanie poziom wydolności tlenowej i beztlenowej za pomocą odpowiednich testów oraz poziom aktywności fizycznej (MET/dobę). Programowanie i monitorowanie intensywności w treningu aerobowym oraz wielkość obciążenia w treningu oporowym będą ustalane indywidualnie na podstawie wytycznych American Collage of Sport Medicine (1995). Intensywność treningu będzie nadzorowana za pomocą tętna systemem polar (Polar M200 GPS Running Watch with Wirst-Based Heart Monitor, Pracownia Diagnostyki Funkcjonalnej).

Trening zdrowotny z elementami ćwiczeń wytrzymałościowo-siłowych odbywać się będzie 3 razy w tygodniu. Trening będzie rozpoczynał się 10 minutową rozgrzewką aerobową. Objętość treningu siłowego początkowo będzie składać się z 3-4 ćwiczeń złożonych po 3-4 serie. Wraz z adaptacją organizmu do treningu intensywność obejmie 6-8 ćwiczeń po 3-4 serie, z przerwami 60-90 sekund między seriami. Po wykonaniu ćwiczeń oporowych, badany wykona ćwiczenia aerobowe na rowerku stacjonarnym, orbitreku lub bieżni. Trening będzie się kończył rozciąganiem ćwiczonych partii mięśniowych. Czas całego treningu nie powinien przekroczyć 60 minut. Trening będzie angażował duże partie mięśniowe, w kolejnych ćwiczenia, poprzez izolację pozycji wykonywanych ćwiczeń, aktywowane zostaną mięśnie synergistyczne o mniejszej masie mięśniowej. Do treningu zostaną wykorzystane sztangi oraz sztangielki, maszyny treningowe, masa własnego ciała.

Grupa wykonująca trening aerobowy 3 razy w tygodniu po 60 minut będzie utrzymywała puls w przedziale 60-70% pulsu maksymalnego (220-wiek). Monitorowanie tętna będzie się odbywało na urządzeniach do wykonywania treningu aerobowego (bieżnia, rowerek, orbitrec), które posiadają wbudowany pulsometr.

Pomiary antropometryczne przeprowadzone zostaną czterokrotnie: przed rozpoczęciem treningów, w połowie i po 12 tygodniach treningów oraz 4 tygodnie po zakończeniu treningu. Pomiary będą obejmować: wysokość ciała B-v (cm), obwód klatki piersiowej (cm), obwód pasa (cm), obwód ramienia (cm), obwód uda (cm), obwód bioder (cm). Następujące fałdy skórno-tłuszczowe zmierzone zostaną na tułowiu i kończynach fałdomierzem typu BATY Harpenden (posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych), o sile nacisku 10 g/mm2 powierzchni kontaktowej: fałd podłużny nad mięśniem trójgłowym ramienia (mm), fałd podłużny nad mięśniem dwugłowym ramienia (mm), fałd skośny pod dolnym kątem łopatki (mm), fałd poprzeczny na brzuchu (mm), fałd skośny nad grzebieniem biodrowym (mm), fałd podłużny na tylnej stronie podudzia (mm). Do pomiaru masy ciała (kg) zostanie użyta waga elektroniczna, a przy wykorzystaniu analizatora Body Explorer (Juwell Medical) (posiada certyfikat CE oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych) przeprowadzona zostanie analiza składu ciała (metoda bioimpedancji elektrycznej (BIA)).

Próbki krwi żylnej z żyły łokciowej do oznaczeń biochemicznych zostaną pobrane czterokrotnie przez diagnostę laboratoryjnego w godzinach porannych, na czczo: przed rozpoczęciem treningów, w połowie i po 12 tygodniach treningów oraz 4 tygodnie po zakończeniu treningów.

Z próbek krwi planowane jest oznaczenie następujących biochemicznych wskaźników: adipocytokiny (iryzyna [ng/ml], asprozyna [ng/ml], adiponektyna [ng/ml], leptyna [ng/ml]), insulina [ng/ml] markery stanu zapalnego (hs-CRP [ng/ml]), glukoza [mg/dl], cholesterol z podziałem na frakcję LDL i HDL [md/dl], trójglicerydy [md/dl] (Pracownia Fizjologii Krwi, Pracownia Fizjologicznych Podstaw Adaptacji).

Celem uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze planowane jest zastosowanie wybranych metod statystycznych: statystyki opisowe, testy rozkładu zmiennych ilościowych, testy porównania wartości średnich, korelacje pomiędzy zmiennymi. Do analizy statystycznej oraz do prezentacji graficznej otrzymanych zmiennych ilościowych zostaną użyte programy Statistica12 (StatSoft®, USA), Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft®).

Spodziewane efekty realizacji projektu:


Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych, które są ujęte w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, prezentacje na konferencjach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym, praca doktorska.


Udział w badaniach jest dobrowolny, bezpłatny.